A Romániai missziót a magyarországi Eljada alapítvány indította 1993 ban.
 
A Szegedi Golgota Gyülekezet szinte a kezdetektől fogva küldött ki misszionáriusokat az alapítványon keresztül.
 
Romániában Hadad és Hadad-Nádasd községekben hátrányos helyzetű magyar és cigány gyermekek megsegítésével kezdődött. Azutána gyerekeken keresztül a felnőttek is bizalommal fogadták a segítséget és az evangéliumot.
 
A nyári napközikben a gyerekek megtanulhatták a közösségi élet alapvető bibliai szabályait, megismerkedtek a tisztálkodás szükségességével, a számokkal, a betűkkel és a keresztény élet legfontosabb elveivel. A nyári táborok minden évben két-három héten át tartanak.
 
A hívővé vált szülők gyermekei rendezett családi háttereiknek köszönhetően sokkal jobb helyzetbe kerültek, mint a többiek, és ezáltal erősebben megállnak az élet kihívásaival szemben. Istennek hála, láttuk ahogy a mag kisarjad, és bőséges gyümölcsöt hoz.
 
2003-tól havi rendszerességgel egy hét végére megyünk Romániába, eleinte segély csomagokat vittünk egy faluba. Jelenleg 4 faluban tartunk gyerek foglalkozásokat, a felnőtteknek házi csoportokat, a szegényebb helyekre pedig segélyeket viszünk. Nyáron táborokat tartunk, télen karácsonyi ajándékokat készítünk több gyülekezet segítségével azoknak a kisgyerekeknek, akikkel foglalkozunk év közben. A helyi gyülekezetek egy-egy a missziónak odaszánt tagjával együtt dolgozunk. Valamint igyekszünk lehetőséget adni, hogy más gyülekezetekből is beálljanak keresztények a munkába Magyarországról is és Romániából is, hogy a tálentumaikat használni tudják.
 
Ez a misszió eszköz Jézus Krisztusról való bizonyság tételhez a gyerekek felé is és a felnőttek felé is, és lehetőség Isten mélyebb megismerésére, amit csak azok tapasztalnak meg, akik szolgálják Őt.
 
Istennek ez a beszéde indította és vezéreli minden utunkat:
“Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet,
  és a bujdosó szegényeket vidd be házadba! – 
Ha mezítelent látsz, takard be,
  és testvéred elől ne zárkózz el! 
Akkor majd előtör, mint a hajnal, világosságod,
  és sebed gyorsan beheged;
színed előtt halad igazságod,
  és az Úr dicsősége zárja soraidat.
Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol, 
  ha kiáltasz, így szól: Íme, itt vagyok!
Ha eltávolítod körödből az igát,
  az ujjal mutogatást és a hamis beszédet,
ha lelkedet adod az éhezőért, 
  és a meggyötört lelket jóllakatod,
akkor felragyog a sötétségben világosságod,
  és homályod olyan lesz, mint a déli verőfény.
Az Úr vezet majd téged szüntelen,
  kopár vidéken is jóllakatja lelkedet,
  és csontjaidat megerősíti;
olyan leszel, mint az öntözött kert, 
  és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize.
Felépítik majd a tőled származók az ősi romokat,
  a régi nemzedékek alapjait megerősíted;
a rések befalazójának neveznek majd téged,
  aki helyreállítod az utakat, hogy lakjanak ott.” (Ézsaiás 58:7-12)